BIOMED-LUBLIN SA Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Raport Kwartalny nr 4/2012

PDF

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.