BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport roczny za 2011 rok

Raport Roczny nr 5/2012

PDFPDFPDFPDFPDF

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.