Biomed Lublin poinformował, że
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych zarejestrował pierwszy z pięciu głównych produktów osoczopochodnych
– albuminę (nazwa handlowa: fortalbia). Oznacza to, że w końcu może ruszyć
produkcja i sprzedaż tego leku.

W tradycyjnym, kwartalnym liście
do inwestorów Total FIZ jego zarządzający Konrad Łapiński napisał, że „do tej
pory Biomed funkcjonował trochę jak linie lotnicze bez pozwolenia na latanie”.
Dlatego ten przełomowy moment otwiera spółce drogę na rynek leków
osoczopochodnych, który jest tylko w Polsce wart kilkaset milionów złotych
rocznie. W ocenie Total FIZ, jednego z głównych akcjonariuszy spółki, raczej
nie powstanie w Polsce drugi, konkurencyjny dla Biomedu, podmiot frakcjonujący
osocze. Dlatego szanse Biomedu Lublin na wyrośnięcie na farmaceutycznego
potentata w zakresie leków osoczopochodnych można ocenić jako bardzo wysokie.
Jednocześnie trzeba dodać, że Biomed Lublin jest jedynym podmiotem w skali
kraju, który może dziś frakcjonować osocze (wymagane jest pozwolenie Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego). Obecnie przed spółką stoi jeszcze zadanie
dokończenia rejestracji pozostałych czterech preparatów (wg planów jeszcze w
tym roku) i uruchomienia własnej fabryki przerobu osocza w Mielcu, którą nabyła
po okazyjnej cenie.

Rejestracja albuminy stanowi
kolejny krok związany z rozpoczęciem przez Biomed procesu produkcji preparatów osoczopochodnych
z polskiego osocza i przeznaczonych docelowo na rynek polski.

Biomed Lublin dotychczas dostarczył do zakładów LFB
Biomedicaments Francja ok. 50 tys. litrów osocza zakupionego od 13 Regionalnych
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przyjęte osocze jest poddawane
weryfikacji przez LFB Francja pod kątem oceny prawidłowości jego dokumentacji
technicznej oraz przechodzi kontrolne badania wirusologiczne, niezbędne do
rozpoczęcia procesu frakcjonowania. Zakończenie procesu weryfikacji surowca
przez LFB oraz uzyskanie ostatecznych, prawomocnych rejestrów albuminy,
immunoglobuliny oraz czynnika krzepliwości VIII dla Biomedu Lublin powinno
nastąpić – według spółki – w III kwartale tego roku.

W kolejnym kroku LFB przystąpi do
usługowego frakcjonowania dostarczonego przez polską spółkę osocza, co będzie
miało istotny wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Biomed Lublin w
kolejnych okresach.

Raport
bieżący Biomedu Lublin [tutaj]

List
Konrada Łapińskiego do inwestorów Total FIZ [tutaj]