BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ 27 czerwca 2012 r.

Raport bieżący 4/2012

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27.06.2012 r.:

1. KLIF Sp. z o.o. w Lublinie

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 29 955 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 59 910 000

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 99,98 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 87,382 % (wszystkich głosów w Spółce)