BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA spłata pożyczki hipotecznej

Raport Bieżący nr 9/2012

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek
S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13.07.2012r. dokonał
całkowitej spłaty pożyczki hipotecznej zaciągniętej w Banku Pocztowym
S.A. Pożyczka hipoteczna została zaciągnięta przez Spółkę w czerwcu 2010
r. w wysokości 17.500,0 tyś zł na 10 lat celem zapewnienia
refinansowania spółce Klif Sp. z o.o. zakupu udziałów Emitenta w 2008 r.

Spłata przez Spółkę powyższej pożyczki była możliwa dzięki środkom
uzyskanym z tytułu spłaty znaczącej części pożyczki udzielonej przez
Emitenta spółce Klif Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.