BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Raport Kwartalny nr 12/2012

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.