Czas:
16 sierpnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za I półrocze 2011 r. oraz przedstawienie planów
dynamicznego rozwoju spółki

Goście:
3 dziennikarzy, 8 analityków

Biomed
Lublin ma doskonałą bazę do skokowego wzrostu skali działalności

W
pierwszym półroczu 2011 roku Biomed Lublin zarobił netto blisko
466 tys. zł przy prawie 17,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.
Wynik ze sprzedaży wzrósł przy tym o 203,4 proc. rok do roku i
wyniósł ponad 1,5 mln zł. Oczyszczając wyniki 2010 r. ze
zdarzenia jednorazowego (zysk ze sprzedaży aktywów niefinansowych),
zysk netto wzrósł w I półroczu o blisko 150 proc. Jednocześnie
na koniec czerwca 2011 roku kapitał własny Spółki był o 193
proc. wyższy niż przed rokiem i wynosił 50,1 mln zł.


Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Pragnę jednak
podkreślić, że w ostatnich miesiącach byliśmy w okresie siania,
aby owoce naszych działań były jak największe. Od przyszłego
roku zamierzamy już je zbierać. Wtedy przyjdzie czas na duże zyski

zapowiedział Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu Biomed-Lublin
S.A.

Pomyślność
Spółki w przyszłych okresach powinni zapewnić również
kontrahenci zagraniczni, którzy zabiegają o obecność unikalnych
produktów Biomedu-Lublin na ich rynkach. Już obecnie Spółka
eksportuje do wielu krajów Europy i Azji.


Duże zainteresowanie naszymi usługami w zakresie produktów widzimy
w wielu krajach. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale prowadzimy
rozmowy, które mogą zaowocować dalszym zwielokrotnieniem naszych
planów finansowych
– skomentował Prezes Sierocki.

Spółka
podtrzymuje plany przejścia z NewConnect na rynek główny GPW w
Warszawie, co powinno nastąpić w trakcie najbliższych dwóch lat.


Obecnie
Biomed-Lublin
produkuje
leki na receptę oraz leki bez recepty (OTC), wyroby medyczne oraz
odczynniki laboratoryjne. Jednym z bardziej znanych produktów
Biomedu-Lublin jest probiotyczny Lakcid, zapewniający pożądaną
florę bakteryjną jelit, stosowany m.in. jako lek osłonowy w
kuracjach antybiotykowych. Spółka wytwarza również m.in.
Distreptazę i szczepionkę przeciwko gruźlicy. Dotychczasowa
działalność Spółki to jej zdrowy fundament, który jest
znakomitą bazą dla następnych obszarów biznesowych, jak
frakcjonowanie osocza.


Pragniemy zapewnić polskim placówkom medycznym pewnego partnera,
który będzie regularnie kupował krajowe osocze i po jego
przetworzeniu dostarczał na miejsce produkty najwyższej jakości,
które ratują ludzkie życie. Do tej pory były na tym polu poważne
perturbacje, a Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie
posiada Narodowego Frakcjonatora Osocza. To powinno się jak
najszybciej zmienić. Po pozyskaniu przez nas w ostatnim czasie
istotnego zastrzyku finansowego dzięki emisji akcji, posiadamy już
w najwyższym stopniu wszystkie pożądane atrybuty, aby stać się
Narodowym Frakcjonatorem Osocza
powiedział Waldemar
Sierocki, Prezes Zarządu Biomed Lublin S.A
.

W
projekcjach finansowych Spółki produkty krwiopochodne zajmują
główne miejsce pod względem ważności.


Dzięki tej gamie produktów zamierzamy za kilka lat
generować około 100 mln zł zysku netto, jeśli zostaniemy wybrani
Narodowym Frakcjonatorem Osocza w Polsce. W negatywnym scenariuszu
będziemy w stanie generować już od 2012 roku około 16 mln zł
zysku netto rocznie przy 126-128 mln zł przychodów. W każdym
przypadku będzie to więc wielokrotnie więcej niż dotychczas.
Nasza spółka ma więc niezwykle dobre perspektywy rozwoju

powiedział Prezes Waldemar Sierocki.

To
właśnie dla produkcji preparatów krwiopochodnych – albuminy,
immunoglobuliny, czynników krzepliwości krwi VIII, IX i von
Willebrandta – Biomed-Lublin zakupił po okazyjnej cenie Zakład
Frakcjonowania Osocza na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Mielcu (17,5 mln zł, podczas gdy jego obecna wartość rynkowa to
około 100 mln zł).

Zachęcamy
do zapoznania się z prezentacją
[Tutaj]