W ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, mBank stworzył następujace materiały dotyczące spółki Pozbud:

2021-09-06 – Raport analityczny