BUDOPOL-WROCŁAW SA wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący z plikiem 16/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd
„Budopol – Wrocław” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2012 r.