czas:
27 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie
wyników finansowych za III kwartał 2011 r. oraz przedstawienie
perspektyw na kolejne okresy

Goście:
4 dziennikarzy, 5 analityków

Budopol
Wrocław idzie na rekord

Skokiem
notowań o blisko 10 proc. przywitał rynek kapitałowy wyniki
kwartale Budopolu Wrocław. Spółka udowodniła bowiem, że
rezultaty pierwszego półrocza nie były efektem przypadku.
Budowlana grupa zanotowała w trzecim kwartale 2011 roku 42,92 mln zł
skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. Choć jest to
spadek rok do roku o 3,3 proc., to jednocześnie znacznie wzrosła
rentowność Grupy. Zysk operacyjny skoczył o 33,8 proc., do 1,84
mln zł. Zysk netto, dzięki znacznym przychodom finansowym z
zakupionych za nadwyżki finansowe obligacji, wzrósł o 40 proc, do
blisko 3,1 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach Budopol
Wrocław wypracował 9,8 mln zł zysku operacyjnego i 12,7 mln zł
zysku netto (4,8 mln zł to efekt przeszacowania połowy posiadanego
biurowca do wartości godziwej w I kwartale) przy 121,4 mln zł
przychodów ze sprzedaży. Wzrosty rok do roku są tu imponujące –
dla zysku operacyjnego – 275 proc., dla zysku netto – 204 proc.,
a dla przychodów – blisko 50 proc.


Obecny rok będzie dla nas rekordowy. Realizujemy w terminie
inwestycje budowlane, kontraktujemy nowe prace i budujemy potencjał
w drogowym Zebudzie, który bardzo dynamicznie się rozwija. W
najbliższych tygodniach największą uwagę poświęcimy na
finalizację prestiżowego kontraktu na budowę pierwszego etapu
„Kaskady na Woli” z portfela Gant Development
powiedział
zebranym Mirosław Motyka, Prezes Zarządu Budopolu Wrocław S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/zdjecie2.JPG

Kolejny
rok powinien być jeszcze lepszy.


Zamierzamy zrealizować szereg projektów w największych miastach
Polski. Wartość kontraktów, na jakie się nastawiamy do realizacji
w roku 2012 i w części w roku 2013 można szacować na ponad 250
mln zł. Uzyskanie w przyszłym roku 200 mln zł przychodów przy
rentowności znanej z tego roku jest jak najbardziej w naszym
zasięgu. Kumulację przychodów przewiduję w drugiej połowie
przyszłego roku. Perspektywy rynku budownictwa kubaturowego
sprzyjają nam
powiedział Mirosław Motyka.

Jakie
kontrakty realizuje Grupa Budopolu Wrocław, a jakie wkrótce
rozpocznie i jak oceniają miniony kwartał członkowie zarządu
spółki?
Odpowiedzi znajdują się tutaj [ link ]

Zachęcamy
do zapoznania się z prezentacją

inwestycji
realizowanych przez Spółkę
[ link ]

Raport
finansowy Budopolu Wrocław

za III kwartał 2011 r. [ link ]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/zdjecie3.JPG