Budopol Wrocław rozważa przejęcie Intakusa

Spółki podpisały wstępne porozumienie. Intencją potencjalnej transakcji jest wzrost skali działalności Budopolu i przywrócenie trwałej rentowności aktywom Intakusa.

Zarząd Budopolu Wrocław SA podpisał porozumienie z Intakus SA, na mocy którego może dojść do przejęcia majątku Intakusa przez Budopol Wrocław w zamian za wydanie akcjonariuszom Intakusa akcji Budopolu. Podstawowymi warunkami przystąpienia Budopolu Wrocław do procesu przejęcia Intakusa jest restrukturyzacja zadłużenia Intakusa, zmiana struktury aktywów i utrzymanie założonego poziomu i struktury aktywów spółki Intakus, a także pozytywna ocena badania due diligence spółki Intakus SA oraz jej spółek zależnych.

– Jest to na razie wstępne porozumienie. Jeśli doszłoby do jego realizacji, zwiększyłby się portfel inwestycji realizowanych przez Budopol Wrocław. Nasze kompetencje powinny pozwolić na generowanie zdecydowanie wyższych marż niż dotychczas udawało się to potencjalnie przejmowanej przez nas spółce – mówi Mirosław Motyka, Prezes Zarządu Budopolu Wrocław SA.

Strony porozumienia mają do dnia 10 kwietnia 2012 r. zawrzeć aneks, w którym ustalone zostaną szczegółowe warunki restrukturyzacji zadłużenia spółki Intakus, rodzaj oraz termin wniesienia aktywów spółki Intakus oraz warunki fuzji Budopolu Wrocław ze spółką Intakus. Jednocześnie obie spółki uzgodniły, że brak spełnienia warunków określonych w porozumieniu, w tym brak terminowego zawarcia aneksu, powodują rozwiązanie porozumienia bez roszczeń odszkodowawczych wobec żadnej ze stron.

– Chcielibyśmy, aby ewentualne przejęcie przyniosło wymierne korzyści dla Grupy Gant Development. Po problemach spółki Intakus z kontraktami spoza Grupy Gant Development i w konsekwencji wysoką stratą finansową za 2011 rok, chcielibyśmy w większym stopniu włączyć aktywa tej spółki do naszego skonsolidowanego bilansu i realizować dzięki nim wzrost generowanej wartości – mówi Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Gant Development SA.
Na dzień 21 marca 2012 r. kapitalizacja Intakus SA wynosiła 14,85 mln zł, a kapitalizacja Budopolu Wrocław SA – 40,04 mln zł. Grupa Gant Development posiada obecnie 19,41 proc. w kapitale Intakusa (18,41 proc. w głosach) oraz 32,99 proc. w kapitale Budopolu Wrocław.