CEO MedApp panelistą XVII Akademii Giełdowej 

 

Krzysztof Mędrala, prezes MedApp S.A. – jednej z najbardziej innowacyjnych spółek z warszawskiej Giełdy, został zaproszony przez Klub Inwestora SGH do udziału jako ekspert w XVII Akademii Giełdowej. Jako jeden z trzech przedstawicieli spółek z branży medtech był uczestnikiem panelu dyskusyjnego podczas finałowego dnia Akademii w Sali Notowań GPW. Głównym tematem dyskusji była telemedycyna i potencjał inwestycyjny branży medtech.