CITY INTERACTIVE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Raport bieżący z plikiem 17/2012

PDFPDFPDFPDFPDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2012 roku na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w hotelu „Hetman” przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 36 w Warszawie, w Sali Klubowej na I piętrze. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad oraz projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, formularz pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji wykonywania prawa głosu – stanowią załączniki do niniejszego raportu.