Raport bieżący z plikiem 18/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd City Interactive S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki City
Interactive S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku