21 zł od DM BZ WBK

Dom Maklerski BZ WBK opublikował raport, w którym wydał rekomendację
„trzymaj” dla City Interactive. Analitycy ustalili cenę docelową na 21
PLN. To około 17 proc. powyżej obecnego kursu.