CITY INTERACTIVE SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku

Raport bieżący 27/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 w sprawie
terminów publikacji raportów okresowych w roku 2012, Zarząd City
Interactive S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego
raportu za I półrocze 2012r., z dnia 31.08.2012 r. na dzień
30.08.2012r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn.
zm.).