W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2010 z dnia
21.10.2010 roku oraz raportu okresowego przekazanego w dniu 02.05.2011
roku, Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż premiera gry „Combat
Wings: The Great Battles of World War II” w wersji na PlayStation®3,
Xbox360®, NINTENDO Wii™ oraz PC będzie miała miejsce w I kwartale 2012
roku. Zarząd Emitenta podjął przedmiotową decyzję ze względu na
bardziej korzystne otoczenie konkurencyjne oraz aby zapewnić
dopracowanie wszystkich elementów produkcyjnych gry.