Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 14
marca 2012 roku Pan Michał Sokolski złożył rezygnację z funkcji Członka
Zarządu Spółki. Pan Michal Sokolski pozostaje w strukturach Spółki.

W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej City
Interactive S.A., która podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana
Andreasa Jaegera na Członka Zarządu City Interactive S.A. z dniem 14
marca 2012 roku.

Pan Andreas Jaeger pełni aktualnie obowiązki Dyrektora Finansowo-Operacyjnego Emitenta.

Pan Andreas Jaeger (50 lat) ukończył studia na kierunku Administracji
Biznesu w Hochschule Ludwigshafen w Niemczech. Ma ponad 25-letnie
doświadczenie związane z zagadnieniami IT/Software. Od roku 1996 roku
związany jest z branżą gier. W bogatej karierze Pana Jaegera warto
wyróżnić następujące stanowiska: Dyrektor Sprzedaży CEE w Borland
International, Prezes Zarządu CEO w Topware Polska (4 zespoły
produkcyjne zatrudniające ponad dwustu pracowników w Warszawie,
Krakowie, Bielsku-Białej i Rzeszowie), wspólnik w Venture Capital
Company XL Venture (Beisheim Group Switzerland), Director Global Sales
[&] Marketing w CDV Entertainment AG oraz Director Sales [&]
Marketing WW w idtronic GmbH (RFID). Pan Andreas Jaeger prowadził
również wykłady w Hochschule Ludwigshafen w Niemczech.

Zgodnie z złożonym oświadczeniem Pan Andreas Jaeger nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek
innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andreas Jaeger nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.