W
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 04.01.2012r. oraz
rocznego raportu okresowego przekazanego w dniu 13.04.2012r., Zarząd
City Interactive S.A. informuje, iż globalna premiera gry „Sniper:
Ghost Warrior 2″ została wyznaczona na dzień 21 sierpnia 2012 roku. Gra
„Sniper: Ghost Warrior 2” ukaże się jednocześnie na platformach
PlayStation®3, Xbox 360® oraz komputery PC.