Po wybiciu dołem z trójkąta zwyżkującego, które miało miejsce miesiąc
temu, popytu na początku maja podjął próbę powrotu powyżej dolnego
ograniczenia, które zostało skutecznie zatrzymane generując w efekcie
sygnał pro spadkowy. Od tamtego momentu widoczna jest systematyczna
obniżka kursu w kierunku wsparcia 26,50. W chwili obecnej nie widać
wyraźnego sygnału dla dalszego kierunku w związku z czym zakładane jest w
najbliższym czasie utrzymanie ceny powyżej w/w wsparcia z możliwością
kontynuowania ruchu bocznego.

Najbliższe wsparcie: 26,50

Najbliższy opór: 32,80

[dowiedz się więcej]