Zgodnie z poprzednią rekomendacją tej spółki, kontynuowany jest ruch
boczny, rozpoczęty w momencie wyjścia z formacji trójkąta zwyżkującego.

W chwili obecnej istnieje możliwość utworzenia kanału bocznego, którego
dolne ograniczenia stanowi poziom w rejonie 27,30. Górnym ograniczeniem
może być przedłużona linia oporu z formacji trójkąta na poziomie 35,00.

Nie widać aktualnie wyraźnych sygnałów na zmianę obecnej sytuacji.

Najbliższe wsparcie: 27,30

Najbliższy opór: 35,00

[Dowiedz się więcej]