City Interactive zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2011 roku na godz. 12.00.
Zgromadzenie odbędzie się w hotelu „Hetman” przy ul. Ks. Ignacego
Kłopotowskiego 36 w Warszawie.

[Dowiedz się więcej]