Wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący 32/2012

Zarząd COMPLEX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 11 czerwca 2012 roku. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na ZWZ byli:

Pan Michał Nowacki posiadający 20.060.366 głosów stanowiących 93,80% głosów na tym zgromadzeniu oraz 78,67% ogólnej liczby głosów.

Pani Katarzyna Nowacka posiadająca 1.277.600 głosów stanowiących 5,97% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,01% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 21.385.821 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 25.500.000.