Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport bieżący z plikiem 31/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMPLEX S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2012 roku.