COMPLEX SA zawarcie umowy przeniesienia długu z tytułu umowy kredytowej z BZ WBK S.A. na podmiot zależny

Raport bieżący 36/2012

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2012
roku podmiot zależny Complex IQ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podpisał
umowę przejęcia zadłużenia COMPLEX S.A. wynikającego z zawartej w dniu
27 lutego 2012 roku umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem Zachodnim WBK
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank). Kredyt został udzielony do
kwoty 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie importu towarów.

Emitent informował o zawarciu umowy o kredyt rewolwingowy raportem
bieżącym nr 7/2012 opublikowanym w dniu 28 lutego 2012 roku. Warunki
umowy o kredyt rewolwingowy nie uległy zmianie i są opisane w ww
raporcie.

Przeniesienie zadłużenia z COMPLEX S.A. na podmiot zależny Complex IQ
sp. z o.o. jest związane z reorganizacją Grupy Kapitałowej polegającą
na przeniesieniu działalności operacyjnej związanej z produkcją i
dystrybucją części maszyn do podmiotu zależnego.