Complex dnia 16.05 podał skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2011.

[Dowiedz się więcej]