Complex
przejmuje majątek Fabryki Szlifierek Jotes i zagospodaruje jej
nieruchomości

Do
przemysłowego holdingu Complex S.A. trafiła kolejna renomowana
firma. Jotes posiada nie tylko nowoczesny zakład produkcyjny, ale
również atrakcyjny biurowiec.Grupa
Complex S.A. powiększyła się o kolejną spółkę. To łódzki
Jotes S.A., największy krajowy producent szlifierek o
międzynarodowej renomie. Starania o przejęcie majątku tej spółki
Complex S.A. rozpoczął w 2008 roku. Finalnie Complex S.A.
wynegocjował cenę zakupu wynoszącą 8 001 tys. zł. Grupa Complex
nabyła w ten sposób m.in.
prawo
użytkowania wieczystego działek położonych w Łodzi przy ulicy
Papierniczej 7 o łącznej powierzchni blisko 3,12 ha wraz z halą
produkcyjną o powierzchni 19,75 tys. mkw. oraz częścią budynku
biurowego o powierzchni 1,15 tys. mkw. oraz ruchomości należące do
Jotes S.A., w tym maszyny i zapasy. Wraz z nieruchomościami
zakupionymi
na początku roku od Jotes S.A. Grupa Complex S.A. wzbogaciła się
łącznie o
ponad
2 ha hali oraz około 4 tys. m² budynku biurowego
.
Nieruchomości położone są w atrakcyjnej lokalizacji, tj.
w
przemysłowym otoczeniu z dobrą infrastrukturą.

Wartość
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Jotes w księgach
rachunkowych Grupy Complex S.A. nie została jeszcze określona.
Wyceny składników majątku, które zostały wykonane na
zlecenie Complex S.A. wskazują jednak, że będzie to kwota
istotnie wyższa od ceny nabycia
.


Niezwykle cieszymy się z bardzo atrakcyjnego zakupu tak
wartościowych aktywów. Do naszej grupy trafia bowiem nie tylko
ceniony w Polsce i na świecie producent szlifierek do metali, ale
również należące do niego nieruchomości, z których dużą część
zamierzamy wynajmować. Zakupiony majątek Jotes S.A. istotnie
zwiększy potencjał do generowania pozytywnych wyników finansowych
Grupy Complex S.A
. – komentuje Radosław Łodziato,
Wiceprezes Zarządu Complex S.A.


Obecnie
trwają już rozmowy dotyczące najmu powierzchni z przyszłymi
najemcami.


Zaoferujemy atrakcyjne biura w
przystępnej cenie. Na powierzchni biurowej planowana jest możliwość
tworzenia otwartych przestrzeni biurowych lub ich podziału na
mniejsze pomieszczenia, co pozwoli dostosować powierzchnię do
potrzeb indywidualnego najemcy. Zestawienie lokalizacji,
indywidualnego charakteru i wysokiego standardu wykończenia wnętrz
tworzyć będą komfortowe
i profesjonalne miejsce dla każdego
rodzaju biznesu
– mówi Radosław
Łodziato, Wiceprezes Zarządu Complex S.A.

Na
bazie nieruchomości Jotes S.A. planowane jest stworzenie kompleksu
komercyjnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych i biurowych
JOTES
Business Park
,
w którym część powierzchni oferowana będzie po atrakcyjnych
cenach przyszłym najemcom, zaś pozostała część powierzchni
przeznaczona zostanie pod najem dla spółek zależnych z Grupy
Kapitałowej Complex. Ponadto planowana jest konsolidacja i
umiejscowienie wszystkich łódzkich zakładów przemysłowych z GK
Complex w niniejszej nieruchomości.

Holding
Complex S.A. zapewnił już finansowanie
zakupu zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Jotes S.A. Holding podpisał stosowną
umowę kredytową zjednym z krajowych banków na kwotę 9,6
mln zł. Pierwsza rata kredytu sfinansuje maksymalnie 90 proc. kosztu
zakupu majątku przejmowanego przedsiębiorstwa, a druga –
maksymalnie 60 proc. prac remontowo-wykończeniowych. W pozostałej
części Complex S.A. będzie finansował się środkami własnymi.


Jotes,
najlepiej rozpoznawalny producent szlifierek w Polsce, potrzebuje
inwestycji w park maszynowy oraz w badania i rozwój, a także
dalszej rozbudowy kanałów dystrybucyjnych za granicą. We
wszystkich tych aspektach Grupa Complex jest w stanie dać Jotesowi
duże wsparcie. Spodziewamy się również efektów synergii.
Kontynuowana
będzie produkcja szlifierek do metalu. Chcemy wykorzystać już
dostępne kanały dystrybucji wypracowane przez inną naszą spółkę
– Ozamech, która jest jedynym w Polsce producentem całego
typoszeregu mechanicznych krawędziarko-zaginarkek


mówi
Radosław
Łodziato, Wiceprezes Zarządu Complex S.A.

Jotes
S.A. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie konstrukcji
i wykonania wysokiej klasy szlifierek konwencjonalnych oraz
automatycznych. Jotes jest ponadto jedyną firmą w kraju mającą
kompetencje w zakresie przeprowadzania remontów i napraw
profesjonalnych szlifierek dla przemysłu.


Wierzymy, że podjęte przez nas działania pozwolą przywrócić
Jotes do czasów swojej świetności, kiedy to był największym
producentem w środkowej i wschodniej Europie

mówi
Radosław
Łodziato, Wiceprezes Zarządu Complex S.A.

Historia
Jotes S.A. sięga 1866 r.
,
kiedy to firma zaczęła funkcjonować jako
Fabryka
Maszyn
i Odlewnia Żeliwa. Po 1945 r. zmieniła nazwę na Zakłady
Mechaniczne im. J. Strzelczyka i była wiodącą firmą Kombinatu
Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki ciernej Ponar-Jotes. Jako Fabryka
Szlifierek Jotes S.A. funkcjonuje od 1992 r. Od 1973 r. Jotes
współpracuje w zakresie budowy
i rozwoju szlifierek do wałków
z firmą Schaudt ze Stuttgartu (Jotes posiada prawa do szlifierek do
wałków grupy E na cały świat), a od 1975 r. rozwija współpracę
z firmą Schaffer (USA) w zakresie produkcji i sprzedaży
karuzelowych szlifierek do płaszczyzn. W 1994 r. Jotes S.A.
uruchomiła produkcję walcarek do gwintów wg dokumentacji i na
wyłączne zamówienia niemieckiej firmy E.W. Menn. W 1995 r. spółka
podpisała umowę handlową z niemiecko-szwajcarskim ugrupowaniem
szlifierkowym Schleifring Maschinenbaum GmbH w zakresie wieloletniej
dostawy podzespołów
i części zamiennych do szlifierek.

Jotes
wdrożył do produkcji unikalną na polskim rynku

szlifierkę SPJ-80 przeznaczoną do wydajnego szlifowania dużych
płaszczyzn oraz zbudował specjalistyczne maszyny do szlifowania
ceramiki ognioodpornej. W 1997 r. Jotes podpisał z firmą ZAG (USA)
umowę o wymianie myśli i dokumentacji technicznej w zakresie budowy
szlifierek do wałków, nawiązał też kooperację z włoską firmą
Tacchella w zakresie wykonywania komponentów i szlifierek do
wałków.
Jotes
podjął również współpracę z włoskim Favretto, a system
jakości Spółki zdobył certyfikat ISO 9001.