Complex skupia się na efektywności

Czy rok 2011 można uznać udany, wyniki powinny wciąż sukcesywnie
piąć się do góry, a potencjał zwiększają wdrożenia
nowoczesnych technologii? O tym, czego inwestorzy mogą spodziewać
się po łódzkim holdingu przemysłowym Complex, rozmawiamy z
Michałem Nowackim, prezesem Complex S.A.


W
ostatnich miesiącach dość dużo działo się w Grupie Complex.
Patrząc na gotówkę w kasie, na pewno istotna była ugoda z PZU.
Ile łącznie Complex otrzymał odszkodowania za spaloną starą
siedzibę?


W wyniku zawartej w listopadzie tego roku ugody otrzymaliśmy do PZU
dodatkowe odszkodowanie w wysokości 2,2 mln zł. Tym samym łączna
kwota odszkodowań wypłacona Complex S.A. przez PZU to 13,1 mln zł.
Suma odszkodowań dla wszystkich spółek wchodzących w skład grupy
wynosi 14,7 mln zł. Chcemy zaznaczyć, iż kwota przyznanych
odszkodowań stanowi należyte wyrównanie strat za powstałą szkodę
oraz wyczerpuje wszelkie nasze roszczenia wobec PZU. W czerwcu
ubiegłego roku w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy
pomieszczenia biurowe Compleksu oraz spółek zależnych mieszczących
się przy ul. Piłsudskiego 143. Na szczęście zawartość magazynów
przenieśliśmy już do naszego nowoczesnego centrum logistycznego w
Strykowie.

Jak
należy oceniać wyniki Grupy Complex w trzecim kwartale bieżącego
roku?


Rozwój organiczny, zwiększony popyt na asortyment spółek z grupy,
skutecznie przeprowadzony proces restrukturyzacji, a także dokonane
w ostatnim czasie akwizycje wpłynęły na skonsolidowany wynik
finansowy w III kw. 2011 r. Osiągnęliśmy 21,5 proc. wzrostu
skonsolidowanych przychodów w III kwartale 2011 r. Nie ukrywamy
jednak, że spowolnienie gospodarcze i chwiejny barometr sytuacji
ekonomicznej w bieżącym roku odczuwalny był w większości
segmentów działalności grupy. Analiza warunków makroekonomicznych
stała się fundamentalnym elementem reagowania na globalną
koniunkturę oraz kluczowym czynnikiem wpływającym na
maksymalizację wyników spółek.

Complex
S.A. wypracował zysk ze sprzedaży na poziomie 22,8 mln zł (wzrost
o 9 proc. do analogicznego okresu w 2010 r.), zaś przychody
zwiększyły się o 11 proc. (69,5 mln zł). O poprawie wyniku w
okresie III kw. 2011 roku, zadecydowało także polepszenie wyniku
przez Quinto. Spółka ta w miejsce 630 tys. zł straty na koniec III
kwartału 2010 roku, w analogicznym okresie 2011 roku odnotowała
zysk netto w wysokości 107 tys zł. W główniej mierze powodem
poprawy wyniku była redukcja ponoszonych kosztów z działalności
operacyjnej oraz rozwój działalności konstruktorskiej i eksport do
zachodniej Europy. Ponadto, dzięki efektywnie prowadzonej
restrukturyzacji oraz zwiększeniu sprzedaży i przychodów, Complex
Logistic ograniczył swoją stratę finansową o 55 proc., do 1 mln
zł z 2,3 mln zł przed rokiem, a ZEM-EN Celma – o 67 proc. – z 2,5
mln zł do 836 tys. zł.

Pozytywne
tendencje było również widać w segmencie łożysk i części
motoryzacyjnych. O 14 proc. wzrosły przychody Complex Automotive
Bearings, gdzie na wzrost wartości sprzedaży między innymi miało
wpływ uruchomienie przez spółkę programu lojalnościowego dla
partnerów biznesowych „Nagrody dla biznesu”. Formuła programu
to „Collect[&]Win”, która zapewnia uczestnikom możliwość
odbierania atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz wygrywania
egzotycznych wycieczek. Podobny program również uruchomiła Celma,
Hertz Polska, Complex S.A. oraz Premium Technik Polska.


Z punktu widzenia przychodów grupy, rok 2011 jest zdecydowanie
najlepszym rokiem w historii, zaś ostatnie 9 miesięcy pokazuje, że
skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Complex dynamicznie rosną.
Fakt ten z pewnością najbardziej powinien cieszyć naszych
inwestorów. Z roku na rok odnotowujemy wzrost od kilkunastu do
kilkudziesięciu proc. przychodów, wzrasta również zysk netto oraz
zysk z działalności operacyjnej. Taka sytuacja napawa nas
optymizmem.

Jak
postępuje zapowiadana reorganizacja struktur grupy i rozszerzanie
portfolio o wysoko marżowe produkty?

Obecnie
koncentrujemy się na działaniach związanych z reorganizacją
struktur grupy i konsolidacji spółek według segmentów ich
funkcjonowania, tj. m. in. narzędzia i elektronarzędzia, części
maszyn, łożyska i części motoryzacyjne, maszyny i urządzenia dla
przemysłu oraz konstrukcje spawane, hydraulika siłowa,

logistyka, spółki centralne oraz
sektor nieruchomości.


Na
dzień dzisiejszy największa aktywność w reorganizacji grupy
widoczna jest w segmencie dystrybucji części maszyn. Zakończenie
procesu przeniesienia działalności w zakresie produkcji i
dystrybucji części maszyn do spółki zależnej planowane jest do
końca roku. Complex S.A. zostanie spółką holdingową zarządzającą
strukturą swojego portfela inwestycji, alokującą zasoby wewnątrz
grupy oraz prowadzącą działalność ukierunkowaną na wzrost
wartości swojej kapitalizacji. Taki model zarządzania, w naszej
ocenie, daje swobodę w budowaniu i zarządzaniu portfolio grupy,
wpływa na wzrost efektywności procesów biznesowych holdingu, a co
za tym idzie – na skonsolidowany wynik finansowy oraz wzrost kursu
akcji Complex S.A., tak aby przynieść wymierne efekty kapitałowe
akcjonariuszom.


Skupiamy się również na nowym obszarze działalności, czyli na
segmencie nieruchomościowym. W sierpniu tego roku nabyliśmy jednego
z najstarszych producentów szlifierek w Polsce (istnieje od 1866
r.), czyli Fabrykę Szlifierek Jotes z Łodzi. Spółka z grupy –
Fabryka Maszyn Jotes – realizuje dotychczasową działalność, tj.
produkcję szlifierek do metalu, eksportowaną również za granicę
kraju. Kolejna spółka z grupy, działająca również w segmencie
nieruchomościowym – Jotes Business Park – kontynuuje modernizację
pomieszczeń biurowych oraz hal Jotesu. Docelowo na bazie niniejszej
nieruchomości stworzony zostanie kompleks komercyjnych i
nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych i biurowych o
nazwie Jotes Business Park, w którym prócz najemców, swoje
siedziby będą miały spółki Grupy Complex. Powierzchnie biurowe
zaplanowane zostały w taki sposób, aby klienci mieli możliwość
tworzenia otwartych przestrzeni biurowych lub ich podziału na
mniejsze moduły, co pozwoli dostosować powierzchnię do potrzeb
każdego najemcy. Zestawienie lokalizacji, indywidualnego charakteru
i wysokiego standardu wykończenia wnętrz, tworzą komfortowe i
profesjonalne miejsce idealne dla każdego rodzaju biznesu.


Obserwujemy również rynek i wchodzimy w szybko rosnące, wysoko
marżowe segmenty. W ostatnim czasie są to chociażby przemysłowe
lampy LED i automatyka przemysłowa.

Co,
poza wymienionymi wcześniej kwestiami, wpłynie jeszcze na wyniki
Compleksu za 2011 rok?


W
IV kwartale 2011 r. na wynik oraz na cash flow Complex S.A.
pozytywnie wpłynie uzyskane odszkodowanie w wysokości 2,2 mln zł,
o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 52/2011, a także
sprzedaż części aktywów. Aktualnie zawarta została przedwstępna
umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (stara
siedziba spółki, która w pożarze w czerwcu 2010 r. uległa
spaleniu). Prawdopodobny termin finalizacji transakcji to grudzień
tego roku lub styczeń 2012 r. – termin zależny od szybkości
działania sądu. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju grupy w
zakresie efektywnego zarządzania portfelem spółek. Stosując
nowoczesne metody benchmarkingu oraz przekazując nasze know-how
wspieramy zarządy spółek z grupy we wzroście efektywności
zarządzania, a co za tym idzie – we wzroście wyniku
skonsolidowanego. Jesteśmy niewielką grupą kapitałową, jednak
nasze dotychczasowe dokonania, ciągle budowany know-how, wartościowe
aktywa oraz wyjątkowy zespół, pozwalają nam patrzeć
optymistycznie w przyszłość. Liczymy na to, że na podstawie
dotychczas podjętych działań oraz działań, które zamierzamy
podjąć, progres w trzech kwartałach 2011 r. w stosunku do
zeszłorocznego utrzyma się do końca roku.

Jaki
potencjał tworzą nowoczesne technologie wdrożone w Grupie Complex
w 2011 roku?


W
2011 roku wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak
platformy internetowe oferujące sprzedaż swoich produktów on-line
(5 sklepów internetowych), udostępniliśmy kadrze grupy nowoczesną
platformę e-learningową, zaś dostawcom platformę zakupową.
E-zakupy – elektroniczny system zarządzania łańcuchem dostaw w
grupie, jest skutecznym narzędziem obniżania kosztów ponoszonych
przez spółki. Jak wynika z naszych doświadczeń, oszczędności z
dokonania zakupu poprzez taką platformę mogą wynieść nawet
kilkanaście procent na niektórych produktach. Użytkownicy portalu
stając się dostawcą jednej firmy z holdingu, mogą zostać
dostawcą pozostałych firm wchodzących w skład grupy.


Dziękujemy
za rozmowę.