Data: 19 czerwca 2023 r.

Temat: Omówienie bieżącej sytuacji Grupy Compremum oraz perspektyw w przyszłości

 

Compremum z dużym portfelem zamówień i przetargów mocno idzie do przodu w budownictwie, kolejnictwie i OZE

 

Grupa Compremum zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku ponad 30-procentowy wzrost przychodów (do 74 mln zł), odzwierciedlający stabilną realizację kontraktu GSM-R dla PKP PLK oraz sprawną realizację nowego kontraktu budowlanego dla IKS Solino (Grupa Orlen). Wynik operacyjny zwiększył się o ponad 35%, do 11,5 mln zł, dzięki czemu nawet pomimo wyższych kosztów finansowych wynikających z wysokich stóp procentowych zyski na niższych poziomach pozostały porównywalne rok do roku.

– Naszą sytuację finansową dodatkowo pozytywnie zmienia sprzedaż Fabryki Slonawy łącznie za blisko 76 mln zł. Spłaciliśmy już ponad 62 mln zł zobowiązań, w związku z czym na pewno spadnie dług w sprawozdaniach. Dodatkowo należy zauważyć, że fabryka ta przynosiła niestety straty, więc jej wyjście z grupy kapitałowej jest dodatkowo pozytywnym czynnikiem wynikowym – wskazała Agnieszka Grzmil, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

Realizację kontraktu konsorcjalnego GSM-R omówił Remigiusz Fic, Członek Zarządu spółki SPC-2 z Grupy Compremum i dyrektor kontraktu. Wskazał, że na koniec maja zaawansowanie prac to blisko 78%, zaliczka 88,6 mln zł została całkowicie rozliczona, a do rozliczenia pozostaje 78,5 mln zł. Jednocześnie wszyscy uczestnicy konsorcjum zawarli jako wnioskodawcy umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno skutkować aktualizacją harmonogramu i płatności.

Grupa Compremum rozpoczęła już również realizację umowy za 155 mln zł netto dla IKS Solino (rurociągi solanki), trwają negocjacje kredytu eksportowego i kwoty kontraktu na pieczarkarnię w Grecji.

Z kolei w zakresie przemysłu kolejowego Compremum realizuje kontrakt konsorcjalny dla PKP Intercity na ponad 70 mln zł netto.

– Widzimy duży potencjał rozwoju segmentu kolejowego dzięki współpracy z Tatravagónka, największym podmiotem branżowym w Europie, z którym zamierzamy połączyć kompetencje i wykorzystać potencjał polskiego ZNTK Paterek – powiedział Paweł Daszkiewicz, doradca Zarządu Compremum S.A. ds. segmentu kolejowego.

Do dyspozycji uczestników spotkania był również Zbigniew Stępniewski, doradca Zarządu Compremum S.A. ds. OZE, a o flagowym projekcie tego segmentu mówił Łukasz Fojt, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

– Trwają prace nad modelem finansowym budowy fabryki baterii z partnerem z Singapuru, ustaliliśmy graniczną datę umowy JV na 30.11.2023, a już teraz pracujemy nad zleceniami i umowami ramowymi – powiedział Wiceprezes Fojt.

Spółka rozpoczęła również sprzedaż magazynów ciepła w technologii szkockiego partnera.

Intensywnie szkolimy instalatorów i widzimy rosnący potencjał tego obszaru w ramach OZE. Obecna sprzedaż jest poniżej naszych oczekiwań, na co nałożyło się kilka czynników, ale oczekujemy przyspieszenia w drugiej połowie roku – wskazał Maciej Gracz, członek Zarządu spółki Faradise Energy z Grupy Compremum.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. współpracy z Tatravagónka