COMPREMUM zastąpiło Pozbud – nowa nazwa odzwierciedla zmiany w organizacji i jej działalności biznesowej

Notowana na rynku głównym GPW spółka Pozbud zmieniła już formalnie nazwę na Compremum S.A. Uchwała grudniowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdzona właśnie przez KRS, jest jednym z elementów wewnętrznej reorganizacji holdingu. Rozpoczęta w 2020 roku rynkowa ekspansja spowodowała, że spółka znana głównie z działalności produkcyjnej stała się spółką-matką grupy kapitałowej, tworzonej przez podmioty działające w branży budownictwa specjalistycznego, przemysłu kolejowego, OZE oraz stolarki otworowej.

Grupa Compremum znana jest przede wszystkim w branży specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). W ostatnim czasie stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE. W segmencie kolejowym spółka, w konsorcjum z partnerem branżowym, podpisała pierwsze umowy z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów (wartość kontraktu 70,6 mln zł), a zarząd został wzmocniony przez Pawła Piotrowskiego, doświadczonego menedżera przemysłu kolejowego. Kolejne postępowania są  procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł.

Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych. To wszystko sprawia, że wcześniejsza nazwa stała się mocno nieadekwatna do naszej obecnej pozycji na rynku, a tym bardziej w odniesieniu do naszych ambitnych planów rozwojowych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Compremum S.A.

W segmencie OZE Grupa Compremum dewelopuje farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy tej inwestycji do 35 MW (w weryfikacji są kolejne lokalizacje), a także zawarła porozumienie, co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich. W tym celu pozyskała partnera działającego globalnie, singapurską firmę technologiczną Durapower oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) firmę Elmodis. Budowa fabryki ogniw, baterii i magazynów energii o wartości nawet 255 mln zł otrzymała w ostatnich dniach pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Inwestycyjną.

Szukając odpowiedniej nazwy zależało nam na skojarzeniach z naszym silnym zespołem ekspertów, z wysokimi kompetencjami, nowoczesnością, efektywnością. Chcieliśmy również podkreślić, że jesteśmy godni zaufania, a nasza marka jest gwarancją najwyższych standardów i jakości. W rezultacie wybraliśmy nazwę Compremum, która nawiązuje do francuskiego pojęcia oznaczającego zrozumienie. Podkreślamy tym również dążenie do dopasowania naszych propozycji względem wymagań, oczekiwań i potrzeb naszych partnerów i klientów – dodaje Prezes Fojt.

 

***

GRUPA COMPREMUM

Compremum S.A. (do 3.01.2022 Pozbud S.A.) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Kapitałowa, która generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • budownictwo teletechniczne (flagowy kontrakt konsorcjalny: budowa sieci światłowodowej dla PKP PL; wartość kontraktu: 721 mln zł),
  • stolarka otworowa (nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny; sprzedaż krajowa i eksportowa z dużą tendencją wzrostową na rynku USA),
  • działalność deweloperska (finalizowana sprzedaż ostatnich lokali z projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach przyjętej strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Compremum można znaleźć pod adresem www.compremum.pl.