Zysk na akcję drastycznie wzrośnie

Gościem w studiu TVN CNBC był prezes PZ Cormay, Tomasz
Tuora. Rozmowa była wyczekiwana przez akcjonariuszy, głównie za sprawą
ostatnich spadków kursu akcji. Notowania zachowywały się bowiem sprzecznie
wobec informacji płynących ze spółki. Prezes w wywiadzie opisał faktyczną
sytuację spółki, planowane zagraniczne przejęcie oraz mówił też o analizatorze
nowej generacji.

Pierwszym poruszonym tematem było planowane przejęcie spółki
z zachodniej Europy. Prezes zaznacza, że obecnie nie może zdradzić szczegółów
transakcji, ponieważ warunki umowy są jeszcze doprecyzowywane. Ograniczeniem
jest tu klauzula poufności. W trakcie
najbliższych tygodni umowa powinna zostać już jednak podpisana. Prezes
przypuszcza, że konsolidowanie wyników rozpocznie się w 3Q2012, natomiast
zależy to oczywiście od konkretnego
terminu podpisania umowy.

Spółka, którą planuję przejąć Cormay, zajmuję się produkcją
m.in. testów na żółtaczkę oraz wirusa HIV. Jej rentowność prezes ocenia na
bardzo wysoką, a obecnie generowane przez nią przychody są porównywalne do
przychodów całej Grupy PZ Cormay. Co ważniejsze, spółka jest zdrowa finansowo i
produktowo, więc nie będzie konieczności jej restrukturyzacji. To pozwoli od razu czerpać zyski z synergii
geograficznych i produktowych. Wśród nich będzie tzw. cross-selling z wymianą
kanałów dystrybucji i ofert między spółkami z grupy. Pozwoli to Cormayowi wejść
na najbogatsze rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie obecnie
sprzedaż jest na niskich poziomach.

Finansowanie transakcji przejęcia ma nastąpić poprzez emisję
akcji Orphee, co uchroni akcjonariuszy Cormaya przed rozwadnianiem kapitałów.
Równocześnie tak skonstruowana transakcja skokowo zwiększy zyski w przeliczeniu
na akcję PZ Cormay. Takie działania wynikają z dwutorowo prowadzonej
działalności spółki. Mianowicie, z jednej strony Grupa PZ Cormay dzięki
akwizycjom staję się coraz większa i jest obecna na coraz większej liczbie
rynków, a z drugiej strony Grupa rozwija innowacyjne technologie. Konieczne
stało się rozdzielenie tych działań, co
pozwoli na ich równoczesny, jeszcze dynamiczniejszy rozwój i większą
przejrzystość Grupy. Aby tak się stało, biznes produkcyjno-usługowy i akwizycje
staną się domeną zależnej spółki Orphee, a PZ Cormay oprócz sprawowania
kontroli nad Orphee, będzie zajmował się działaniami R[&]D i czerpaniem
korzyści z posiadanych patentów.

Pod koniec czasu antenowego pojawił się temat analizatora,
tworzonego przez PZ Cormay w nowatorskiej technologii.. Jak zaznacza prezes,
jego innowacyjność polega na możliwości wykonania wszystkich badań
biochemicznych w krótkim czasie, na miejscu przy pacjencie. Analizator mimo
małych rozmiarów przeprowadza badania tymi samymi metodami jak duże
laboratoryjne urządzenia. Umożliwi to ominięcie procedury laboratoryjnej,
dzięki czemu podczas jednej wizyty lekarz będzie mógł uzyskać wszystkie wyniki
i od razu postawić diagnozę.

Co do finansowego aspektu tego projektu, czyli ujęcia go w
wynikach Grupy, to prezes Tuora
podtrzymuje, że pierwsze wpływy powinny pojawić się w II połowie 2013 r.
Zgodnie z harmonogramem, jeszcze w tym roku prototypy urządzenia zostaną
przekazane do walidacji klinicznej, czyli w głównej mierze potwierdzenia ich
skuteczności w praktyce.

[Dowiedz się więcej z TVN CNBC]