Raport bieżący 12/2012

Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r.

Ogólna liczba akcji na ZWZ: 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ:

1. CORMAY AG: liczba głosów z akcji 6.723.161, co stanowiło 41,97%
głosów na ZWZ i daje prawo do 21,99% w ogólnej liczbie głosów.

2. TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie: liczba głosów z akcji 6.910.000,
co stanowiło 43,13% głosów na ZWZ i daje prawo do 22.61% w ogólnej
liczbie głosów.