PZ Cormay zdobywa
coraz większy udział w globalnym rynku diagnostyki

 • Restrykcyjna
  polityka kosztowa przynosi wymierne efekty. Pomimo dynamicznego rozwoju i
  prowadzenia innowacyjnych projektów rozwojowych notowany wzrost zysków;
 • Wzrost
  przychodów ze sprzedaży w I półroczu br. o 32,5 proc., EBITDA – o 24,2 proc., a
  zysku netto – o 47,7 proc.;
 • Zgodny z
  założeniami proces komercjalizacji przełomowego analizatora BlueBox
 • Ewolucja
  struktury Grupy i lepsze wykorzystanie szwajcarskiej marki Orphee od drugiej
  połowy br.

W okresie styczeń – czerwiec 2012 r. Grupa PZ Cormay
zanotowała 51,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, poprawiając wynik sprzed roku o
32,5 proc. Jednocześnie Grupa wygenerowała blisko 9,5 mln zł EBITDA i ponad 7,7
mln zł zysku netto. To odpowiednio o 24,2 i 47,7 proc. powyżej rezultatów
zanotowanych w analogicznym okresie zeszłego roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników I
półrocza. W przeciwieństwie do wielu innowacyjnych spółek z całego świata,
potrafimy dostarczyć akcjonariuszom zyski – i to rosnące – w sytuacji
dynamicznego rozwoju struktur sprzedażowych za granicą oraz prowadzenia bardzo
innowacyjnych projektów rozwojowych, które wymagają mocnej rozbudowy zaplecza
naukowo-inżynieryjnego
komentuje Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ
Cormay SA.

Grupa PZ Cormay rozpycha
się na globalnym rynku diagnostyki również poprzez spółki zależne. Podczas gdy
jednostkowe przychody polskiego PZ Cormay wzrosły w I półroczu rok do roku o 16
proc., do blisko 23 mln zł, to na przykład rosyjskiego Kormiej Rusłand – o 34
proc., do 7,9 mln zł. W przypadku szwajcarskiego Orphee, przez mocną zmianę
kursu EUR/CHF, sprzedaż spadła – licząc w euro, w którym prowadzone jest 97
proc. sprzedaży – o 4,2 proc., do 3,7 mln EUR. Przychody irlandzkiego
Innovation Enterprise, który około 40 proc. sprzedaży realizuje w Chinach,
wyniosły natomiast 10,7 mln zł (spółka weszła w skład Grupy PZ Cormay w III
kwartale 2011 r.).

– Widzimy
rozwój przejętych spółek Orphee i Innovation
Enterprise oraz już realizowane, jak i zamierzone synergie wewnątrz Grupy.
Obserwujemy także mocny wzrost potencjału i dynamiki całej Grupy dzięki
skokowemu poszerzeniu portfolio produktowego i siatki dystrybucyjnej. Dlatego
mamy apetyt na więcej w tym zakresie, na kolejne atrakcyjne przejęcia
zagranicznych spółek. Pracujemy nad tym, aby ogłosić konkretne informacje w
niedługim czasie
zaznacza Prezes Tuora.

Wskaźniki
zadłużenia Grupy wciąż pozostają na bardzo niskich poziomach, natomiast
poszerzenie Grupy PZ Cormay o spółkę z Irlandii to główny powód zwiększenia rok
do roku wartości kredytów i pożyczek – z 2 do 9,8 mln zł (spółka posiada m.in.
preferencyjny kredyt hipoteczny). Co jednak ważne, koszty finansowe Grupy były
trzymane w ryzach, czemu sprzyjało również lekkie umocnienie złotego względem
euro. W I półroczu 2012 r., podobnie jak przed rokiem, koszty finansowe
wyniosły około 2 mln zł. Jednocześnie, w dużej mierze dzięki przejęciu
Innovation Enterprise (posiada m.in. ultranowoczesny zakład produkcyjny), o
34,4 proc. zwiększyła się wartość aktywów trwałych Grupy – z 34,9 do ponad 81,7
mln zł. Warto także podkreślić, że wciąż
postępuje proces optymalizacji kosztowej w przejętych przez PZ Cormay spółkach.

Pracujemy nad zmniejszeniem na przykład kosztów sprzedaży
w powiększonej Grupie. W I połowie tego roku było to 3,1 mln zł, podczas gdy
przed rokiem – 1,1 mln zł. Miejsce do pozytywnych zmian jest tu spore
ocenia Tomasz Tuora.

Warto
spojrzeć również na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I połowie
br. Skuteczne zmniejszenie zapasów, w szczególności w Orphee, przyniosło 3,1
mln zł pozytywnego cash flow. Natomiast największą ujemną pozycją (-7,4 mln zł)
są tu rozliczenia międzyokresowe, czyli ponoszone koszty, które są związane z
rozwojem nowych produktów. Przed rokiem była to pozycja dodatnia (2,3 mln zł),
gdyż – oprócz ogólnnie mniejszej skali prac R[&]D – zakończyła się również
faza prototypowa nowego analizatora biochemicznego Equisse (tradycyjna
technologia), a wszelkie wydatki rozwojowe z nim związane (6 mln zł) zostały
odjęte z rozliczeń międzyokresowych i przeniesione do wartości niematerialnych
i prawnych w bilansie. Oprócz przejęcia aktywów Innovation Enterprise to
właśnie zakończenie projektu R[&]D analizatora Equisse stało się również powodem
zwiększonego rok do roku poziomu księgowanej amortyzacji (2 mln zł w I połowie
2012 r. wobec 1 mln zł przed rokiem).

Prowadzimy szereg innowacyjnych projektów, z których
obecnie największy to analizator biochemiczny nowej generacji – BlueBox. Wszystkie
prace zmierzające do wprowadzenia go na rynek idą zgodnie z harmonogramem
mówi Prezes PZ Cormay SA.

W ślad za
dynamicznym rozwojem Grupy, nowymi celami przejęć, komercjalizacją rewolucyjnej
platformy badań diagnostycznych oraz zdobywaniu coraz istotniejszej pozycji na
globalnym rynku (obecność w około 150 krajach), Zarząd PZ Cormay postanowił
zoptymalizować strukturę Grupy.

Do maksymalizacji przychodów i zysków oraz pozycji
rynkowej wykorzystamy naszą szwajcarską markę Orphee. To właśnie spółka Orphee
spółka stanie się odpowiedzialna za akwizycje, produkcję oraz dystrybucję w
Grupie, a PZ Cormay – poza posiadaniem pakietu kontrolnego akcji w Orphee –
będzie skupiał się na pracach badawczo-rozwojowych. Zbudowaliśmy już bardzo
silny i zmotywowany zespół R[&]D, który oznacza dużą przewagę rynkową, a
nasze innowacyjne projekty wykazują ogromny potencjał generowania wartości dla
akcjonariuszy
zaznacza Tomasz Tuora.

[Raport Cormaya]