PZ Cormay wchodzi na rynek Ameryki Północnej

Zapowiadane na połowę 2012 roku przejęcie spółki z USA

zostanie zabezpieczone już teraz dzięki prywatnej inwestycji Prezesa PZ Cormay.

PZ Cormay wykorzysta wysoką atrakcyjność
amerykańskiego dystrybutora analizatorów i odczynników, którego Spółka zapowiadała
korzystnie przejąć w II kwartale przyszłego roku. Już teraz Prezes PZ Cormay
zamierza zabezpieczyć przeprowadzenie tej transakcji.

Spółka z USA idealnie pasuje do
globalnej układanki PZ Cormay, będąc jej ostatnim istotnym brakującym
elementem. Nie jesteśmy bowiem obecni w Ameryce Północnej, a to przecież
największy rynek w branży na świecie –
tłumaczy Tomasz Tuora, Prezes
Zarządu PZ Cormay S.A.

– Już teraz amerykańska
spółka generuje znaczną sprzedaż, która pozwoli podwoić nasze przychody i
zyski. Biorąc dodatkowo pod uwagę nasze innowacyjne, nowoczesne produkty, potencjał
tego przejęcia jest ogromny. A my już do tej pory rokrocznie dublowaliśmy wyniki
finansowe
dodaje
Prezes Tomasz Tuora.

Docelowa rola
amerykańskiej spółki w Grupie PZ Cormay byłaby zdecydowanie szersza niż
dystrybucja produktów z portfolio Grupy.

Spółka w USA stałaby się również podmiotem, dzięki któremu
otrzymalibyśmy dostęp do amerykańskiego rynku kapitałowego (NASDAQ), który
wysoko ceni innowacyjność. Emisja akcji warta 500-600 mln zł stworzyłaby
możliwość finansowania programu kolejnych przejęć i prac nad innowacyjnymi
produktami bez rozwodnienia kapitału PZ Cormay na GPW, a nawet z jego
zagęszczeniem poprzez przeprowadzenie buy-backu akcji PZ Cormay
podkreśla Tomasz Tuora.

Grupa PZ
Cormay znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, prowadząc jednocześnie
operacyjną konsolidację irlandzkiej spółki Innovation Enetrprise, przejętej w lipcu
br. Proces generowania synergii na wielu
płaszczyznach biznesowych potrwa jeszcze kilka miesięcy, w trakcie których PZ
Cormay wyraźniej zaakcentuje swoją obecność w Azji (Chiny powinny stać się w
przyszłym roku największym rynkiem Grupy). Dlatego, mając na uwadze aktualnie
ograniczone zasoby operacyjne PZ Cormay do kolejnej akwizycji, pierwszy etap okazyjnego
przejęcia spółki w USA, które jest obecnie możliwe, przeprowadzi Prezes Tomasz
Tuora jako prywatną inwestycję portfelową. Dzięki temu będzie miał także
możliwość skutecznie przygotować spółkę z USA do konsolidacji w Grupie PZ
Cormay.

Będzie to również czas, aby przekonać innych
dotychczasowych akcjonariuszy amerykańskiej spółki do wspólnego projektu z PZ
Cormay, daleko wykraczającego poza dystrybucję naszych produktów
mówi
Tomasz Tuora.

Ewentualne objęcie w pierwszym
etapie mniejszościowego pakietu akcji amerykańskiej spółki przez Tomasza Tuorę
(emisja nowych walorów) to wydatek do kilkunastu milionów złotych. Akcjonariat
tej spółki jest obecnie mocno rozdrobniony, więc powinno pozwolić to na
przejęcie nad nią faktycznej kontroli. Docelowo PZ Cormay mógłby kontrolować
około 90 proc. kapitału przejmowanego przedsiębiorstwa (połowa przyszłego
roku).

Praktycznie cały mój majątek to
akcje PZ Cormay.
Aby sfinansować przedsięwzięcie w USA, podjąłem odważną
decyzję, aby sprzedać do 1 mln sztuk z posiadanych akcji PZ Cormay. Mam
świadomość, że akcje PZ Cormay są warte wielokrotnie więcej, niż wynosi ich
obecny kurs na GPW. Jestem jednak przekonany, że dzięki przejęciu amerykańskiej
spółki, do którego dążymy,wartość akcji PZ Cormay dodatkowo istotnie wzrośnie

podkreśla Tomasz Tuora.

Okazję do
skupienia istotnej liczby akcji PZ Cormay wykorzystały fundusze inwestycyjne i
emerytalne.
W procesie przyspieszonej budowy księgi
popytu (ABB) popyt na akcje PZ Cormay istotnie przewyższył podaż. Ostatecznie w
transakcjach pakietowych inwestorzy finansowi kupili maksymalną liczbę akcji PZ
Cormay (1 mln sztuk), płacąc po 14,7 zł za
sztukę.

PZ Cormay
opublikuje wyniki za III kwartał 15 listopada br. Spółka zapowiada, że rezultaty
będą po raz kolejny rekordowe.
W jej zasięgu
jest wykonanie prognozy DM BZ WBK, która mówi o 15 mln zł zysku netto przy 95
mln zł przychodów ze sprzedaży w 2011 roku. PZ Cormay ma ambicję zdublować
wyniki w przyszłym roku, a w kolejnych latach skokowy wzrost rezultatów
finansowych może przynieść wprowadzenie na rynek rewolucyjnych analizatorów
biochemicznych.

Zastosowanie
rewolucyjnych analizatorów PZ Cormay daleko wykracza poza tradycyjne laboratoria.
Sprawdzą się doskonale w gabinetach lekarskich, a nawet przy
zastosowaniu indywidualnym, domowym. Przełomowość technologii PZ Cormay polega
z jednej strony na jakościowym skoku dokładności wyników, czasie ich otrzymania
oraz inwazyjności badania dla pacjenta (całe spektrum badań z zaledwie 1 kropli
krwi w kilka minut), a z drugiej strony – na niewielkim rozmiarze urządzeń, ich
masowej produkcji i przystępnej cenie. PZ Cormay oczekuje, że analizatory
oparte na jego innowacyjnej technologii zrewolucjonizują świat badań
medycznych. Rynek badań medycznych jest obecnie warty około 45 mld USD.