PZU AM przekroczył 5% w kapitale PZ Cormay

PZU Asset Management ujawnił się w akcjonariacie PZ Cormay z ponad 5 proc.
akcji spółki. Zgodnie z oświadczeniem przesłanym do spółki, w wyniku dokupienia
60 tys. akcji PZU AM zwiększył zaangażowanie z 4,83 proc. do 5,04 proc. akcji i
udziału w głosach.

Zainteresowanie inwestorów finansowych akcjami PZ Cormay jest bardzo duże i istotnie
przewyższyło podaż w trakcie transakcji budowy przyspieszonej książki popytu w
ostatnich miesiącach (inwestorzy nabyli 1,5 mln akcji po 14,5 zł oraz 1 mln
akcji po 14,7 zł). Ostatnio (nieprzerwanie od 2009 r.) jedynym inwestorem
finansowym, który znajdował się nad progiem 5 proc. w kapitale PZ Cormay był
Total FIZ, zarządzany przez Konrada Łapińskiego.