DM BZ WBK zaleca kupno walorów PZ Cormay SA

13 grudnia DM BZ WBK w swoim raporcie podtrzymał rekomendację
KUPUJ dla PZ Cormay jednocześnie podnosząc 12-miesięczną cenę docelową do 22,5zł.
Dla akcjonariuszy oznacza to potencjał wzrostu o 37,5%

czytaj więcej