Wykorzystamy dziejową szansę, przed którą
wreszcie stanęła polska firma

Inwestorzy giełdowi z uwagą śledzą
raporty finansowe publikowane przez spółki giełdowe oraz sprawozdania zarządów.
To w głównej mierze opis przeszłości. Dlatego warto również zapoznać się z
informacjami, jakie zarządy przekazują w listach do akcjonariuszy.

Sytuacja Grupy PZ Cormay jest
obecnie wyjątkowa, ponieważ widzimy realną możliwość zwielokrotniania skali
dotychczasowej działalności i szybkiego znalezienia się w gronie największych
globalnych firm z branży badań in vitro
” – czytamy w liście prezesa Tomasza
Tuory do akcjonariuszy, który został dołączony do raportu rocznego za 2011 rok.

Z biznesowego punktu widzenia
Grupa PZ Cormay stoi przed szansą, przed jaką prawdopodobnie nie stała jeszcze
żadna polska firma. Zapewniam Państwa, że ją wykorzystamy
” – podkreślił
prezes Tuora.

Pełna treść listu do akcjonariuszy
znajduje się poniżej.

Szanowni Akcjonariusze i Partnerzy Grupy PZ Cormay,

z dużą satysfakcją przekazuję Państwu
kolejny raport roczny Grupy PZ Cormay S.A.

W roku 2011 strategia realizowana
przez Zarząd PZ Cormay zapewniła Grupie dynamiczny rozwój i podstawy do
skokowego wzrostu skali działalności w przyszłych okresach. Grupa PZ Cormay
powiększyła się o irlandzką spółkę Innovation Enterprises, generowane zyski
pozwalają nam na realizację założonego planu ekspansji geograficznej i
produktowej i – co najważniejsze – znajdujemy się już w fazie prototypowej
analizatora opartego na rewolucyjnej na skalę globalną technologii
diagnostycznej, której zapewniliśmy ochronę patentową.

Pełny sukces restrukturyzacji naszej
szwajcarskiej spółki zależnej Orphee, której nabycie w I kwartale 2010 roku
rozpoczęło tworzenie silnej, globalnej Grupy PZ Cormay, uwydatnił efektywność
naszych rozwiązań biznesowych i żelaznej konsekwencji w sferze kontroli
finansowej. Zgodnie z zapowiedziami, nie poprzestaliśmy na mocnym wzroście
potencjału Grupy dzięki przejęciu Orphee, które sprawiło, że oprócz oferowania
odczynników i testów, rozpoczęliśmy sprzedaż własnej aparatury diagnostycznej z
zakresu hematologii. PZ Cormay skorzystał z kolejnej rynkowej szansy i w lipcu
2011 roku do Grupy dołączyła irlandzka spółka Innovation Enterprises, używająca
marki Audit Diagnostics. To renomowany producent najbardziej zaawansowanych
testów biochemicznych, a w przypadku kilku – jedyny producent na świecie.
Komplementarna oferta Innovation Enterprises sprawiła, że Grupa PZ Cormay
oferuje obecnie już pełne spektrum testów biochemicznych. Co więcej, dzięki
włączeniu irlandzkiej spółki do Grupy PZ Cormay, staliśmy się właścicielami
ultranowoczesnego zakładu produkcyjnego oraz silnej spółki dystrybucyjnej na
najszybciej rozwijającym rynku świata – w Chinach. Dzięki know-how zespołu PZ
Cormay restrukturyzacja Innovation Enterprises przebiega w szybkim tempie, a
spółka – podobnie jak Orphee – w znaczący sposób buduje wartość całej Grupy.

Pomimo kosztów aktywności na rynku
przejęć, ekspansji geograficznej, znacznych nakładów na sferę R[&]D oraz
systematycznego zwiększania portfolio testów i aparatury w ofercie ogromnym
sukcesem Grupy PZ Cormay było utrzymanie niezwykle wysokiej dynamiki wzrostu
wyników finansowych. W 2011 roku Grupa Cormay osiągnęła 90 mln zł przychodów
netto ze sprzedaży, notując wzrost o 45 proc. względem roku 2010. W 2011 roku
Grupa wypracowała także 14 mln zł zysku netto, poprawiając wynik o 128 proc.
względem roku poprzedniego. Skutecznie pozyskujemy dotacje ze środków Unii
Europejskiej, a nasza oferta handlowa wyraźnie zbliżyła się do ofert obecnych liderów
światowego rynku diagnostyki laboratoryjnej, co istotnie zwiększa potencjał
sprzedażowy Grupy PZ Cormay.

Sytuacja Grupy PZ Cormay jest obecnie
wyjątkowa, ponieważ widzimy realną możliwość zwielokrotniania skali
dotychczasowej działalności i szybkiego znalezienia się w gronie największych
globalnych firm z branży badań in vitro. To w dużej mierze zasługa zespołu
naukowców pracujących dla PZ Cormay, którzy tworzą przełomową na skalę świata
platformę diagnostyczną, do której PZ Cormay posiada pełne prawa. Możliwości
jej wykorzystania w badaniach biochemicznych, immunologicznych i genetycznych
są bardzo szerokie, a prace nad komercjalizacją tej technologii postępują
bardzo szybko. Obecnie znajdujemy się już w fazie budowania prototypu finalnego
urządzenia, a jego dużo wyższe niż dostępne na rynku parametry, takie jak
dokładność i liniowość wyników oraz radykalnie szybszy czas ich uzyskania
zostały w pełni potwierdzone w warunkach laboratoryjnych. Jesteśmy przekonani,
że powstający w pierwszej kolejności w oparciu o przełomową technologię
analizator biochemiczny dedykowany do gabinetów lekarskich trafi w potrzeby
lekarzy i ich pacjentów na całym świecie, ponieważ będzie umożliwiał w
zautomatyzowany sposób wykonanie szerokiej gamy testów z zaledwie jednej kropli
krwi w ciągu kilkunastu minut, bez użycia probówek i igieł. Co ważne, atutem
naszego urządzenia będzie również atrakcyjna cena zakupu i użytkowania oraz
niewielkie wymiary. Jesteśmy przekonani, że dzięki wykorzystaniu rozwiązań,
jakie patentujemy, możemy zrewolucjonizować rynek badań in vitro w skali
globalnej, diametralnie zwiększając również dostępność testów i przyczyniając
się nie tylko do efektywniejszego leczenia i ratowania bezpośrednio zagrożonego
życia, ale także do profilaktyki wielu chorób.

W imieniu swoim oraz całego
międzynarodowego zespołu tworzącego Grupę PZ Cormay dziękuję za okazane nam w
ciągu minionego roku zaufanie. W roku 2012 zamierzamy pozostać aktywnym
podmiotem na rynku przejęć, co powinno zaowocować kolejnymi atrakcyjnymi transakcjami.
Dbamy także o rozwój organiczny, w tym o globalne kanały dystrybucji.
Największym priorytetem jest dla nas komercjalizacja posiadanej rewolucyjnej
technologii przeprowadzania badań krwi, której walidacja w warunkach
klinicznych, niezbędna przed rozpoczęciem masowej sprzedaży analizatorów,
rozpocznie się już w II połowie 2012 roku. Jestem głęboko przekonany, że w
efekcie naszych działań ukierunkowanych na innowacyjność, dbałość o rozwój i
zdrowe finanse istotnie wzrośnie wartość akcji PZ Cormay notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Z biznesowego punktu widzenia Grupa PZ
Cormay stoi przed szansą, przed jaką prawdopodobnie nie stała jeszcze żadna
polska firma. Zapewniam Państwa, że ją wykorzystamy.

Tomasz Tuora

Prezes Zarządu PZ
Cormay S.A.