Wyniki PZ Cormay osiągają nowe szczyty

W pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto Grupy PZ Cormay
wzrósł o 90 proc. rok do roku przy przychodach wyższych o 34 proc.

Restrukturyzacja spółki irlandzkiej przebiega podobnie jak zakończona
sukcesem restrukturyzacja Orphee.

W pierwszym kwartale br. Grupa PZ
Cormay wypracowała 5,95 mln zł zysku netto, przewyższając rezultat
analogicznego okresu roku ubiegłego o 90 proc. Przychody Grupy, do której należy
również szwajcarska spółka Orphee (akwizycja w I kw. 2010 r.) oraz irlandzka
spółka Innovation Enterprise (akwizycja w III kw. 2011 r.), wzrosły w okresie
styczeń-marzec o 34 proc., do blisko 26 mln zł. Dla porównania, w całym 2011
roku Grupa PZ Cormay zarobiła na czysto 14,1 mln zł przy 90,0 mln zł
przychodów, a całym 2010 roku – 6,1 mln
zł przy 61,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Rentowność netto wzrosła więc od
tego czasu z 9,9 (w 2010 r.) do 22,9 proc. (w I kwartale br.)

Jesteśmy zadowoleni z generowanych wyników i
wzrostu struktur sprzedażowych za granicą. Budują one solidny fundament do
skokowego wzrostu skali działalności w związku z komercjalizacją naszej
rewolucyjnej technologii badań diagnostycznych
– komentuje Tomasz Tuora,
Prezes Zarządu PZ Cormay SA.

Jednostkowo
PZ Cormay SA zanotowała w I kwartale br. 11,6 mln zł przychodów (+18 proc. rdr)
oraz 1,7 mln zł zysku netto (+53 proc. rdr). Widać więc, że Grupa PZ Cormay
wykorzystuje możliwości wzrostowego rynku krajowego, a rynki zagraniczne pozwalają
na jeszcze szybszy wzrost sprzedaży i generowanych zysków, dzięki czemu w
wynikach Grupy systematycznie rośnie znaczenie spółek zależnych. Tym samym PZ
Cormay konsekwentnie wzmacnia pozycję globalnej Grupy.

Jeszcze przed zadebiutowaniem na GPW byliśmy
przekonani o trafności projektu budowy globalnej grupy na rynku diagnostyki
medycznej. Teraz jasno widać, że to właściwa strategia, a know-how oraz
międzynarodowe doświadczenie menedżerów PZ Cormay są niezwykle wartościowymi
atutami także w tym zakresie
– mówi Tomasz Tuora.

Pozytywnie
na wykazywany zysk netto i realny poziom gotówki w Grupie wpływa, oprócz
niższych kosztów finansowych rok do roku, również wykorzystywana tarcza
podatkowa, związana z zakumulowanymi stratami spółek Orphee i Innovation Enterprise
sprzed włączenia ich do Grupy PZ Cormay. Możliwości wykorzystywania tej tarczy
przez Grupę PZ Cormay w istotnym zakresie można szacować na jeszcze
przynajmniej kilka kolejnych kwartałów. Tymczasem skonsolidowany zysk
operacyjny PZ Cormay wzrósł w okresie styczeń-marzec do 4,2 mln zł, z poziomu 4
mln zł osiągniętych przed rokiem.

W przypadku Innovation Enterprise
spodziewamy się podobnego scenariusza
, jak
po przejęciu Orphee. Wtedy, po dokapitalizowaniu przez PZ Cormay i wdrażaniu
programu naprawczego, zyski
krótkookresowo poprawiły się, po czym przez trzy kwartały trwała
restrukturyzacja, obciążająca generowane wyniki. Po niej nastąpił już
dynamiczny i trwały wzrost rezultatów finansowych Orphee
– wyjaśnia Tomasz
Tuora.

Przystopowanie
dynamiki wzrostu wyniku operacyjnego jest zgodne z założeniami strategicznymi
PZ Cormay. Trwa włączanie Innovation Enterprise do struktur Grupy PZ Cormay
oraz porządkowanie kwestii operacyjnych tej spółki. Dzięki zaangażowaniu PZ
Cormay, Innovation Enterprise dostarcza już regularnie produkty klientom,
rozwija spółkę dystrybucyjną w Chinach, a jej zaawansowane testy uzupełniają
portfolio całej Grupy.

– Jesteśmy przekonani, że w najbliższych
kwartałach Innovation Enterprise zwiększy dynamikę generowania rezultatów
finansowych i wyraźnego zwiększania notowanych przez Grupę PZ Cormay wyników, w
tym na poziomie operacyjnym. Widoczne będą również znaczne synergie w ramach
Grupy
– podkreśla Prezes Tuora.

Skonsolidowany raport kwartalny [tutaj]