Ranking TSR Złota Akcja wyłonił 100 najlepszych spółek giełdowych. Kryterium była stopa zwrotu w okresach 2009-2011 i 2002-2011, którą w ujęciu zewnętrznym stanowił wzrost kursu akcji, a w ujęciu wewnętrznym – wypłacone dywidendy. Ranking bierze pod uwagę ewentualne splity, resplity akcji czy umorzenia akcji.

W trzyletnim okresie wśród spółek, których akcje najwięcej zyskały na wartości, znajdują się cztery spółki wspierane przez P[&]L. Pierwsze miejsce zajął PZ Cormay, deklasując konkurencję wynikiem 1264%. Na 12. miejscu znalazła się Amica Wronki ze wzrostem o 365% , a na 15. miejscu – City Interactive z wynikiem 289%.

W okresie 2002-2011 na miejscu 8. znalazł się Apator, osiągając stopę zwrotu 1678%. Wśród spółek z indeksu sWIG80 w latach 2002-2011 na miejscu 15. znalazł się również Gant Development z wynikiem 102%.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy, aby i przyszłe lata były co najmniej równie owocne.

[Dowiedz się więcej]