Prezes PZ Cormay Tomasz Tuora ocenia, że jego spółka może również w
tym roku podwoić zysk netto. Tak dynamiczna poprawa wyników od kilku lat
to efekt niezwykle szybkiego rozwoju core-businessu, czyli produkcji
odczynników i analizatorów. Dynamika ta może powiększyć się o jeszcze
jedną czwartą dzięki finalizacji przejęcia komplementarnej spółki z
Europy Zachodniej. W przyszłych latach wyniki mogą rosnąć w jeszcze
zdecydowanie szybszym tempie z powodu komercjalizacji rewolucyjnej
technologii, jaką posiada PZ Cormay. Pierwsze przychody ze sprzedaży
urządzeń w nowej technologii mogą pojawić się już w 2012 roku.

W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży PZ Cormay wyniosły 61,9 mln zł
wobec 38,5 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,13 mln zł wobec 2,96 mln
zł przed rokiem. Wyniki I kwartału 2011 roku poznamy w sobotę, 14 maja.

Więcej w wywiadzie dla PAP
[Dowiedz się więcej]