PZ Cormay, produkujący odczynniki i sprzęt diagnostyczny, przejął
irlandzką spółkę Innovation Enterprise z Cork. Działa ona pod
rozpoznawalną i cenioną na świecie marką Audit Diagnostics. Jest to
bardzo innowacyjny producent odczynników i sprzętu diagnostycznego,
posiadający wiele patentów i rozwiniętą sieć dystrybucji w Azji.
Produkty Innovation Enterprise uzupełnią ofertę

Cormaya i zwiększą potencjał Grupy do dynamicznego wzrostu wyników
finansowych. Tym bardziej, że doświadczony zespół R[&]D Innovation
Enterprise może odegrać istotną rolę przy komercjalizacji rewolucyjnej
technologii badań medycznych, jaką rozwija obecnie PZ Cormay.

Więcej w Gazecie Giełdy „Parkiet” na str. 6 oraz w „Pulsie Biznesu”
na str. 10

Internetowa wersja:

[Dowiedz się więcej w Parkiecie]