Czwarty kwartał dopełnia rekordowy rok 2022 Grupy Alumetal i stanowi dobrą bazę dla kolejnych okresów

Grupa Alumetal, drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, opublikowała wstępne wyniki finansowe za okres październik-grudzień 2022 roku. To kolejny kwartał konsekwentnego wzmacniania pozycji rynkowej i generowania wysokich dynamik wzrostów wyników finansowych. W rezultacie cały rok 2022 obfituje w rekordy, a Zarząd widzi przed Grupą możliwości dalszego rozwoju.  

Wybrane dane finansowe:

       *Wyniki wstępne, zgodnie z RB 5/2023

 

Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi rezultatami, Grupa Alumetal wypracowała w czwartym kwartale br. 71,6 mln zł wyniku EBITDA (+43% rdr) oraz 61,7 mln zł zysku netto (+84% rdr), który po znormalizowaniu wzrósł o 78% rdr, do 56,2 mln zł. Sprzedaż 56,6 tys. ton wyrobów (+5% rdr) przełożyła się na wzrost przychodów o 21% rdr, do 717,7 mln zł. W rezultacie w okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała blisko 272 mln zł wyniku EBITDA i 192 mln zł znormalizowanego zysku netto przy wolumenie sprzedaży na poziomie 248 tys. ton.

– To rekordowe wyniki na każdym poziomie, zrealizowane pomimo turbulencji, jakich doświadczał w zeszłym roku europejski przemysł motoryzacyjny. Poprawa sentymentu u naszych klientów sprawia, że również my możemy z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Konsekwentnie realizujemy strategię umacniania pozycji wiodącego dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom konkurencyjnym  – wskazuje Przemysław Grzybek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Alumetal S.A. 

Do akcjonariuszy Alumetalu trafiła w grudniu zaliczka na dywidendę roku 2022 w wysokości 3,30 zł na akcję, a całkowita dywidenda za miniony rok powinna być znacząco wyższa w ślad za polityką dywidendową Grupy Alumetal, która mówi o minimum 70% znormalizowanego zysku netto przeznaczanego na wypłatę dla akcjonariuszy. Z zysku roku 2021 trafiło do nich w drugiej połowie zeszłego roku 6,80 zł dywidendy na akcję.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna,  aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ok. 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.