W raporcie Domu Maklerskiego Trigon
analityk Michał Sztabler wystawił rekomendację „kupuj” dla
wrocławskiego producenta liczników – Sonel S.A.

„Rynkowe wyceny
analizowanych spółek są naszym zdaniem atrakcyjne, szczególnie w
odniesieniu do zagranicznych przedstawicieli branży AKPiA. Dlatego
też wydajemy rekomendację KUPUJ dla Sonela (cena docelowa 6,1 zł,
potencjał wzrostu względem bieżącego kursu +45%)”- pisze Michał
Sztabler z DM Trigon.