DM Trigon: Kwartalna sprzedaż Amiki po raz pierwszy przekroczy 400 mln zł

Hanna
Kędziora, analityczka DM Trigon, w nocie rynkowej zaprognozowała wyniki
Amiki za III kw. 2011 r. Według niej, Amica wygenerowała 402,9 mln zł
przychodów ze sprzedaży (rekord kwartalny w historii spółki, wzrost o
6,5 proc. r/r) i osiągnęła blisko 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto
(wzrost o 254 proc. r/r). Broker podkreśla, że w III kw., oprócz
początku sezonu na rynku AGD, w Amice zmieniła się również na korzyść
struktura sprzedawanych towarów (wyprzedano już pralki i lodówki
zakupione od Samsunga na mocy porozumienia przy sprzedaży fabryk).
Zdaniem DM Trigon, doprowadziło to, wraz z osłabieniem złotego, do
wzrostu marży brutto do około 25 proc. Efekt? Prognoza brokera mówi o
rekordowych ponad 100 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Zysk operacyjny
ma wynieść 19,7 mln zł (+1 proc. r/r), a saldo finansowe – plus 5 mln
zł. Dlatego zysk netto powinien być zbliżony do zysku operacyjnego (19,8
mln zł).

DM
Trigon zakładał w prognozach na cały 2011 rok, że Amica wypracuje 26
mln zł netto. Jeśli prognozy brokera na III kw. się sprawdzą, Amica
będzie miała narastająco po trzech kwartałach blisko 20 mln zł zysku
netto (w I półroczu zanotowała symboliczną stratę netto). Zdaniem Hanny
Kędziory z DM Trigon, są duże szanse, że spółka przekroczy roczną
prognozę brokera, „zwłaszcza, że IV kwartał

roku zwykle należy do relatywnie dobrych”. W efekcie DM Trigon sądzi,
że jeśli Amica zrealizuje wyniki bliskie jego prognozom (publikacja
raportu nastąpi 14 listopada), to zostaną one pozytywnie odebrane przez
rynek. Tym bardziej, że wskaźnik EV/EBITDA Amiki spadłby do 6,2, a C/Z –
do atrakcyjnego poziomu 10,4.