W raporcie Domu
Maklerskiego Trigon analityk Michał Sztabler wystawił rekomendację
„Neutralnie” dla Apator S.A., toruńskiego producenta aparatury
pomiarowej. Zdaniem brokera, Apator jest wyraźnie niedowartościowany
na GPW, a jego atutem z punktu widzenia inwestycyjnego jest również
wysoki free float (62 proc., około 370 mln zł).


„Dlatego też
wydajemy rekomendację […] „neutralnie” dla Apatora (cena
docelowa 20,4 zł, potencjał wzrostu +20%)” – pisze Michał
Sztabler.