Dobrze
dobrana oferta Gant Development
owocuje wysoką sprzedażą

W
czerwcu 2011 r. nabywców znalazło 81 lokali z oferty Gant
Development. W całym II kwartale sprzedaż wyniosła 241 lokali,
czyli 32,4 proc. powyżej poziomu z I kwartału.

Gant
Development S.A., jeden z czołowych polskich deweloperów, sprzedał
w czerwcu br. 81 mieszkań i lokali użytkowych. W maju klienci
zdecydowali się na zakup 89 mieszkań i lokali użytkowych, a w
kwietniu – na 71. W rezultacie w całym drugim kwartale 2011 roku
Gant Development sprzedał 241 lokali. To 32,4 proc. więcej niż w
pierwszych trzech miesiącach roku. Pozwoliło to Spółce na
umocnienie miejsca w gronie krajowych liderów sprzedaży mieszkań.
W całym drugim kwartale klienci zrezygnowali jedynie z 17 lokali, na
które wcześniej podpisali przedwstępne umowy zakupu.


Nasza oferta jest
bardzo dobrze dopasowana do potrzeb klientów. Stawiamy na mieszkania
nieduże, funkcjonalne, w atrakcyjnej cenie, a jednocześnie z
szybkim dojazdem do centrum miast. Dotyczy to również Warszawy.
Dzięki temu oferujemy wysoki komfort mieszkania

– mówi Dariusz Wilk,
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Gant Development S.A.

W
pierwszej połowie 2011 roku Gant Development sprzedał 423
mieszkania i lokale użytkowe przy 55 rezygnacjach z wcześniejszych
umów. Jednorazowe nasilenie odstępowania przez klientów od umów
w pierwszym kwartale to efekt zmiany stawki VAT (sprzedaż jest
realizowana w systemie 10/90). Gant Development poinformował
klientów o ich prawach i w całości je respektował. Powodem
rezygnacji były najczęściej sprawy osobiste.

Obecna
kapitalizacja Gant Development na warszawskiej GPW to około 235 mln
zł. Tymczasem wartość aktywów Spółki po odliczeniu wszystkich
zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosiła na koniec marca
678,7 mln zł. Wskaźnik C/WK wynosi więc 0,35 przy średniej wśród
deweloperów z GPW około 0,8 (dla wszystkich spółek z GPW to 1,1).
W oficjalnej prognozie finansowej Gant Development zapowiada
osiągnięcie w 2011 roku 338,2 mln zł przychodów i 30,1 mln zł
zysku netto. Oparty o tę prognozę popularny wskaźnik C/Z wyniósłby
więc 7,8 przy obecnej przeciętnej wartości na GPW wynoszącej
13,3. Dla spółek tworzących indeks sWIG80, w którym znajduje się
również Gant Development, C/Z wynosi 20. Obecne fundamenty Gant
Development oraz perspektywy Spółki wydają się więc wyraźnie
niedowartościowane.


Co więcej, nasze prognozy są ostrożne, więc nie można wykluczyć
ich przekroczenia. Biorąc pod uwagę standardy rachunkowości
deweloperów, wysoka sprzedaż mieszkań powinna przełożyć się na
dynamikę wyników finansowych spółki w kolejnych okresach.
Budujemy coraz więcej, z powodzeniem zapewniamy finansowanie
inwestycji i sprzedajemy mieszkania zgodnie z założonymi marżami.
Skutecznie budujemy więc wartość dla akcjonariuszy, a każdy
kolejny rok powinien pokazać mocne pozytywne trendy w wynikach
finansowych – mówi Andrzej
Szornak, Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A.

Do
oferty Gant Development jeszcze w tym roku powinny trafić nowe
projekty mieszkaniowe w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. W ostatnim z
miast Gant Development zdobył w 2011 roku prestiżowy tytuł
Mieszkaniowej Marki Roku. Jako jedyny deweloper Gant Development
znalazł się w czołówce rankingu we wszystkich dużych miastach
Polski.