Raport bieżący z plikiem 6/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 108/2022, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii D1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLMRCTR00080 oraz, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust.1, 2 i 3 Regulaminu GPW, postanowił wprowadzić te akcje z dniem 10 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 10 lutego 2022 r. asymilacji powyżej wskazanych akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLMRCTR00015.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 7 lutego 2022 r. KDPW podjął decyzję o dokonaniu asymilacji akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii D1 w liczbie 1.000.000 (jeden milion) sztuk, oznaczonych przez KDPW kodem PLMRCTR00080 z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLMRCTR00015. Asymilacja nastąpi w systemie depozytowym KDPW w dniu 10 lutego 2022 r.

 

Informację o zamianie 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela Emitent przekazał raportem bieżącym nr 50/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., natomiast raportem bieżącym nr 60/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Emitent przekazał informację o konwersji w systemie depozytowym KDPW przedmiotowych akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i oznaczeniu ich kodem PLMRTCTR00080.

 

Emitent przedkłada w załączeniu:

(1) Uchwałę nr 108/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lutego 2022 r.

(2) Oświadczenie nr 126/2022 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 lutego 2022 r.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl