Dynamicznie
rosną wyniki Grupy Complex

Coraz
wyraźniej widać efekty rozwoju grupy i restrukturyzacji spółek
zależnych.
Sprzedaż wzrosła o 61,5 proc., zyskowność mocno
poszła w górę.

Grupa
Complex wypracowała w pierwszym kwartale 2011 roku 39,81 mln zł
przychodów, czyli aż o 61,5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale
zeszłego roku. Zamiast 0,27 mln zł straty operacyjnej sprzed roku,
w minionym kwartale Grupa wypracowała 1,42 mln zł zysku
operacyjnego. Na poziomie netto zamiast straty 1,29 mln zł pojawiło
się 1,28 mln zł zysku. Jednocześnie przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej wyniosły 9,21 mln zł, podczas gdy przed
rokiem było to 2,72 mln zł na minusie.


Cieszy
nas dynamiczny wzrost przychodów. To efekt pracy całego zespołu, w
tym decyzji o charakterze strategicznym. Zmodyfikowaliśmy system
wynagradzania na bardziej motywacyjny, uruchomiliśmy również sklep
internetowy, w którym dostępnych jest ponad 40 tys. produktów.
Wierzymy w bardzo duży potencjał tego przedsięwzięcia.
Jednocześnie w trosce o poziom kosztów uruchomiliśmy centralną
platformę zakupową o formule aukcyjnej. W kolejnych okresach
sprawozdawczych pozytywny wpływ tych zmian na nasze wyniki powinien
być jeszcze bardziej widoczny

– mówi Michał Nowacki, prezes Complex S.A.

Pozytywne
tendencje widać również w skonsolidowanym bilansie. Wartość
aktywów wzrosła o 36,5 proc., do 171,49 mln zł, a wartość
kapitałów własnych – o 9,1 proc., do 77,43 mln zł. Wartość
aktywów netto na akcję wynosi po pierwszym kwartale 2,89 zł,
podczas gdy kurs akcji na GPW to zaledwie około 2,3 zł. Także
jednostkowe wyniki Complex S.A. (producent i dystrybutor części
maszyn przemysłowych, motoryzacyjnych i rolniczych) napawają
optymizmem. Przychody wzrosły o 38,4 proc., do 26,34 mln zł, a
spółka wypracowała blisko czterokrotnie wyższy zysk netto niż
przed rokiem (1,76 mln zł wobec 0,47 mln zł).


Warto zauważyć, że coraz lepsze wyniki pokazują też
nasze największe spółki zależne, w których pod koniec 2010 roku
zakończyliśmy restrukturyzację. Pozytywne tendencje prezentuje
Celma (elektronarzędzia), a w Quinto (prasy krawędziowe, zginarki
do blach) nastąpił już wyraźny przełom. Zamiast 0,51 mln zł
straty sprzed roku spółka wykazała w minionym kwartale 0,17 mln zł
zysku netto. Taki pozytywny trend udało się uzyskać dzięki
połączeniu rozwoju organicznego oraz przemyślanej strategii
akwizycji, dlatego w dalszym ciągu pracujemy nad kolejnymi
atrakcyjnymi przejęciami
– mówi prezes Michał Nowacki.

Grupa
Complex, w celu podnoszenia efektywności działania, zamierza w
kolejnych okresach konsolidować spółki według segmentów
funkcjonowania: dystrybucja narzędzi i elektronarzędzi,
segment
maszynowy, części maszyn, części motoryzacyjne, połączenia
śrubowe, konstrukcje spawane, chemia przemysłowa i motoryzacyjna,
hydraulika siłowa, hurtowa dystrybucja części maszyn oraz
nieruchomości. Warto zauważyć, że tylko wartość księgowa netto
nieruchomości Grupy wyniosła na koniec 2010 roku ponad 31 mln zł,
podczas gdy obecnie kapitalizacja Grupy na GPW w Warszawie wynosi
około 59 mln zł.

[Raport kwartalny]