Dynamika wzrostu PZ
Cormay jest już imponująca,

ale to dopiero rozgrzewka przed
zrewolucjonizowaniem rynku

Zysk
netto producenta i dystrybutora odczynników oraz sprzętu
diagnostycznego
wzrósł w I półroczu o 66,5 proc. Prezentacja
rewolucyjnego analizatora już wiosną.

PZ
Cormay, największy i jedyny globalny gracz na rynku diagnostyki in
vitro z naszego regionu, wygenerował w pierwszym półroczu 39 mln
zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To o 26,6 proc.
więcej niż przed rokiem. Dla porównania, w
całym 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży PZ Cormay
wyniosły 61,9 mln zł wobec 38,5 mln zł w całym 2009 roku.
Zwyżkowy trend widać również na poziomie kwartalnym.
Grupie udało się w II kwartale tego roku osiągnąć wyższe
przychody niż w bardzo udanym I kwartale br.


Dynamicznie rośnie nasza sprzedaż na takich rynkach jak Rosja czy
Brazylia. Widzimy, że II półrocze może być jeszcze lepsze. Od 8
lipca konsolidujemy już przejętą irlandzką spółkę Innovation
Enterprise, a jednocześnie zaczynamy wprowadzać produkty Cormay i
Orphee do sieci dystrybucyjnej Innovation Enterprise w Azji. To
powinno przynieść nam dalszą zwyżkę dynamiki przychodów

komentuje Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.

Prezes
Tuora dodaje, że bardzo atrakcyjnie przejęta spółka Innovation
Enterprise (marka Audit Diagnostics) wnosi do Grupy Kapitałowej PZ
Cormay S.A. dużą wartość dodaną. Do podstawowych efektów
synergii związanych z tą akwizycją można zaliczyć podwojenie
liczby testów w ofercie (do ponad 80), pozyskanie szerokiego dostępu
do rynku chińskiego, zdywersyfikowanie portfela klientów o obecnie
największe firmy w branży oraz pozyskanie doświadczonego zespołu
badawczo-rozwojowego.

Szybko
zdobywając rynek, PZ Cormay utrzymuje wysokie marże. Dzięki temu w
I półroczu Grupa wypracowała 6,61 mln zł zysku operacyjnego i
5,24 mln zł zysku netto. W porównaniu rok do roku to wartości
wyższe o odpowiednio 123,8 i 66,5 proc. Dla porównania, zysk
netto w całym 2010 roku wyniósł 6,1 mln zł, a w całym 2009 roku
– 3 mln zł. Przypomnijmy, że w
I kwartale 2011 roku PZ
Cormay wykazał 3,14 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom
jednostki dominującej (234 proc. rezultatu z pierwszego kwartału
2010 roku). Zysk operacyjny wzrósł w analogicznym okresie z 1,26 do
4,02 mln zł, czyli o 219 proc. W II kwartale wzrost wyników rok do
roku okazał się równie imponujący, choć księgowo na poziomie
zysku Grupa wykazała nieco niższe rezultaty niż w I kwartale.
Jednocześnie jednak przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej mocno się poprawiły – z minus 0,74 mln zł w I kwartale
2011 roku do plus 7,2 mln zł w II kwartale br.


Rezultaty minionych dwóch kwartałów nie są do końca
porównywalne, ponieważ w II kwartale aktywowaliśmy koszty związane
z naszym nowym analizatorem biochemicznym w tradycyjnej technologii.

To obniżyło księgowy zysk netto w minionym kwartale, ale
jednocześnie jest to jasny sygnał, że rozpoczynamy generowanie
przychodów z tego projektu. Zainteresowanie na rynku naszym
produktem jest bardzo duże
mówi Tomasz Tuora, Prezes
Zarządu PZ Cormay S.A.

PZ
Cormay dynamicznie rozwija swoją dotychczasową działalność, ale
jednocześnie koncentruje się nad projektem analizatora krwi
opartego o rewolucyjną technologię, jaką posiada. Okres
komercjalizacji jest relatywnie krótki.


Nasza
technologia jest przełomowa, bo obok znacznych zmian co do
dostępności badań, ich dokładności, czasu wykonania (niemal
natychmiast), inwazyjności dla pacjenta (pełne spektrum badań z
jednej kropli krwi) czy powtarzalności wyników, chodzi również o
wielkość urządzeń i koszty. Masowa produkcja sprawi, że
analizatory będą dostępne nie tylko dla laboratoriów, ale również
dla lekarzy do postawienia w każdym gabinecie. Tym bardziej, że
mówimy o wielkości projektora czy drukarki. Jednocześnie koszty
użytkowania będą znacznie niższe niż w aktualnie stosowanych
urządzeniach. Dzięki nam dokona się rewolucja na rynku diagnostyki
medycznej, który już teraz ma wartość ponad 42 mld USD

ocenia
prezes Tomasz Tuora
.

Spółka
uzyskała już w skali globalnej ochronę posiadanej unikalnej
technologii, planuje również kolejne zgłoszenia patentowe.
Prezentacja przełomowych analizatorów jest planowana wiosną
przyszłego roku, po czym będą mogły być prezentowane na
najważniejszych targach branżowych na świecie oraz w prasie
fachowej. Warto zaznaczyć, że połowie sierpnia br. analizator
biochemiczny, oparty na rewolucyjnej technologii PZ Cormay, otrzymał
ponad 6,62 mln zł dofinansowania ze środków UE.


Cieszymy się z uznania, jakim wśród instytucji przyznających
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej obdarzony został nasz
rewolucyjny na skalę światową projekt. To kolejne potwierdzenie
jego unikalności i wartości. Przyznana dotacja pozwoli nam na
zintensyfikowanie prac nad komercjalizacją przełomowego analizatora
i zapewnieniem mu sukcesu rynkowego
komentuje Tomasz
Tuora, prezes PZ Cormay S.A.

W
marcu br. PZ Cormay poinformował o przyznaniu 7,3 mln zł dotacji
unijnej na opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego
klasy 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami. Będzie on uzupełniał
w ofercie PZ Cormay analizatory biochemiczne, immunologiczne i
genetyczne oparte o komercjalizowaną właśnie rewolucyjną
technologię badań krwi.