Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW“, informuje, iż w dniu 24.05.2012r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Andrzeja Diakuna o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 28 maja 2012r., kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Wojciech Szymon Kowalski wyraża zgodę na kandydowanie na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Otrzymany od akcjonariusza ELEKTROTIM S.A. – Pana Andrzeja Diakuna – życiorys Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kandydatura do RN – Pan Wojciech Szymon Kowalski.pdf